JOIN THE EVOLUTION*

FLYTTA TILL ESKILSTUNA

Vi håller miljöfanan högt

I varumärkesfilmen EskilstunaEvolution förmedlas på 90 sekunder en känsla för Eskilstunas styrkor inom musik, idrott, innovation och inte minst miljöområdet.

Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna är en förebild för hållbara städer. Eskilstuna har utvecklat en rad nydanande miljösatsningar som till exempel optisk sopsortering av hushållsavfall och den världsunika återbruksgallerian ReTuna som har rönt stort internationellt intresse.

Därför vajar en fana rakt igenom den nya varumärkesfilmen, gjord av de färgglada påsar som används för att automatiskt skilja på olika typer av hushållsavfall och som starkt bidrar till att Eskilstuna är världsledande inom återvinning.

Mer information om varumärkesfilmen